Contact

Plaats hier uw contactgegevens.
Vernieuwen
Algemene voorwaarden Iris Fafieanie Illustratie

1 - Definities
2 - Identiteit van de ontwerper
3 - Prijzen en informatie
4 - Levering
5 - Eigendomsvoorbehoud
6 - Retounering
7 - Betaling
8 - Aansprakelijkheid voor schade
9 - Overmacht
10- Algemeen

Definities:
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Ontwerper: de ontwerper die producten verkoop
Product: de tegen een prijs aangeboden goederen

2. Identiteit van de Ontwerper
Iris Fafieanie Illustratie
Iris Fafieanie
Sjees 40, 1625GX te Hoorn
[email protected]
KVK-nummer: 76150585
BTW-nummer: NL003051196B09

3. Prijzen en informatie
- De ontwerper behoudt het recht de prijs ten alle tijden aan te passen, totdat de klant heeft betaald.
- Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
- Eventuele verzendkosten worden bovenop de kosten voor de producten gerekend. Dit wordt tijdig gemeld voor er betaald dient te worden.
- De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Iris Fafieanie Illustratie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Iris Fafieanie Illustratie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
- Iris Fafieanie Illustratie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4. Levering
- Levering van de bestelde producten vindt z.s.m. plaats nadat de klant betaald heeft.
- Houdt rekening met 14 dagen levertijd, afhankelijk van de productie- en verzendtijd. Er wordt contact met u opgenomen mocht het langer duren.
- De vermelde verzendkosten zijn voor verzending binnen Nederland. Wilt u naar het buitenland verzenden? Neem dan contact op met de ontwerper. Houdt rekening met extra kosten voor de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud
- Alle geleverde producten blijven eigendom van Iris Fafieanie Illustratie totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.
- Alle concepten blijven eigendom van Iris Fafieanie Illustratie.
- Producten of onderdelen van de producten mogen niet worden vermenigvuldigd.
- Producten of onderdelen van de producten mogen niet worden doorverkocht.

6. Retouneren
- Iris Fafieanie Illustratie webshop houdt zich aan de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Retouneren na 14 dagen is helaas niet mogelijk.

7. Betaling
- Klant dient betalingen aan Iris Fafieanie Illustratie volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Iris Fafieanie Illustratie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
- Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

8 - Aansprakelijkheid voor schade
De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
- tijdens het verzendproces
- door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
- doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens.
- door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.
- materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden
worden geleverd; of
- misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)
communicatiemiddel.

9 - Overmacht
- Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

10 - Algemeen
- Bij het plaatsen van een bestelling bij Iris Fafieanie Illustratie via Iris Fafieanie Illustratie shop gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden van Iris Fafieanie Illustratie(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2021 Iris Fafieanie Illustratie shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?